Lew w wierzeniach różnych kultur

lew w wierzeniach różnych kultur

W każdej kulturze lew miał trochę inne znaczenie, jednak dość często wiązano go z siłą i władzą oraz męstwem. Sprawdźmy, co jeszcze mówiono o nim w wierzeniach różnych kultur, zarówno Wschodu, jak i Zachodu.

LEW W WIERZENIACH DALEKIEGO WSCHÓDU

 • W Japonii słowem oznaczającym lwa jest shih. Słowo to fonetycznie oznacza także nauczyciela, dlatego lew jest sugestywnym jego symbolem.
 • Lew w kulturze chińskiej reprezentował ochronę i ukazywany był jako strażnik świątyń. Zgodnie z mitologią, umieszczanie posągów lwów koło domu zapewniało bezpieczeństwo. Zwierzę to kojarzone było z siłą, królewskością i władzą dynastii Han.
 • Chociaż na Sri Lance nie ma obecnie lwów, jest on jej narodowym symbolem. Jego symbolika jest więc powszechna i ważna w tym miejscu, jak i dla wielu dalekowschodnich kultur.
lew wierzenia symbol

WIERZENIA BUDDYJSKIE

Lwy są również ważnymi postaciami w buddyjskich naukach. Zanim Siakjamun, indyjski książę, filozof i reformator religijny, twórca buddyzmu, został Buddą, był członkiem związanego z lwami klanu Shakya.

Znana jest historia o psie i lwie, opowiadana przez tybetańskiego mędrca buddyjskiego – Milarepę. Mówiła o tym, że jeśli rzuci się psu patyk, to pies za nim pobiegnie. Jeśli natomiast rzuci się patyk lwu, ten odwróci się w Twoją stronę, aby zobaczyć, kto go rzucił. Milarepa porównał psa goniącego za patykiem do nieoświeconej osoby, która wiecznie goni i reaguje na myśli kłębiące się w jej głowie. Radził, aby zamiast tego stanąć twarzą w twarz ze źródłem swoich myśli i spróbować je zrozumieć.

W innych buddyjskich naukach lwy symbolizowały oświecenie ze względu na swój swobodny i majestatyczny sposób poruszania się. Dla praktykujących Dharmę symbolizowało to osobę, która miała czyste, nieskażone złudzeniami sumienie. Co więcej, podobnie jak lew, oświeceni mieli moc ujarzmiania wszystkich istot dzięki mądrości, współczuciu i miłości.

WIERZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIE

Atrybuty lwa w chrześcijaństwie opisywane były zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Lew oznaczał zarówno chciwość potężnych Królów i agresywne dążenia do władzy, jak i silnych i życzliwych przywódców. Reprezentuje oddanie i lojalność, ale także skłonność do nadużywania władzy. Był oznaką odwagi, jak i drapieżnej natury. Reprezentował sprawiedliwość wczesnych chrześcijańskich cesarzy i królów. Odniesienia biblijne nie są jednak tak pochlebne. Lew, jako Król Bestii i dziki drapieżnik, używany był jako symbol zła.

W Biblii pojawiły się także skrzydlate lwy. W siódmym rozdziale Księgi Daniela śnił on o czterech mitycznych stworzeniach, z których jednym jest skrzydlaty lew. Niektórzy bibliści twierdzą, że lew jest symbolem króla Babilonu Nabuchodonozora. Nabuchodonozor i trzej inni królowie (Persji, Rzymu i Grecji) przedstawieni byli jako mityczne bestie. Jednak mimo, że silne, nigdy nie były tak potężne jak Bóg.

Skrzydlaty lew jest przedstawiany w Biblii pozytywnie, jako symbol Marka, który był jednym z uczniów Jezusa. Jedna z historii opowiada o lwie, który we śnie przyszedł do Marka, gdy ten żeglował w kierunku Aleksandrii w Egipcie. Gdy natrafił na silną burzę, ukrył się na lądzie w rybackiej wiosce niedaleko Wenecji. Zasypiając w jednej z rybackich chatek, śnił o aniele, który przyszedł do niego w postaci lwa ze skrzydłami. Anioł powiedział: „Pokój wam, Marku, mój Ewangelisto. Tutaj spocznie twoje ciało”. Dlatego dziś na Placu św. Marka w Wenecji we Włoszech znajduje się posąg z brązu zwany Lwem Weneckim. To hołd dla skrzydlatego anioła lwa, który odwiedził Marka. W ten sposób Marek został św. Markiem, patronem Wenecji.

W niektórych tradycjach chrześcijańskich Lew jest także symbolem Maryi Dziewicy i opiekuńczej natury Lwów. W sztuce łączono lwa ze złotem i słońcem, przez co zwierzę miało szczególną symbolikę również wśród chrześcijańskich okultystów i wczesnych alchemików.

EGIPT

Starożytni Egipcjanie czcili zwierzęta, kochali je, a gdy umierali, nalegali, by ich z nimi pochować, aby zabrać ich moc ze sobą w zaświaty. Ten szacunek dla zwierząt był najprawdopodobniej powodem, dla którego starożytni Egipcjanie przedstawiali bóstwa jako posiadające cechy zarówno ludzkie, jak i zwierzęce. Sfinksy egipskie to tylko jeden przykład – mają głowę i ramiona człowieka oraz ciało lwicy.

Egipska bogini Sekhmet, której imię oznacza „moc”, była przedstawiana jako człowiek z głową lwicy. Sekhmet była siłą chroniącą dobro i unicestwiającą zło. Ponadto egipski nubijski bóg Maahes, który był bogiem wojny i ochrony, był postacią z głową lwa. Także bóg Dedun, będący bóstwem luksusu, bogactwa i kadzidła, został przedstawiony jako lew.

STAROŻYTNA GRECJA

W starożytnej Grecji lwy były utożsamiane z kilkoma bóstwami: Dionizosem, Febusem, Kybele i Artemidą. Zgodnie z mitem, lwy ciągnęły rydwany dla tych bogów i bogiń. Lwy postrzegano głównie jako strażników zmarłych, jak również obrońców pałaców, drzwi, świątyń i tronów. Były ostatecznymi protektorami serca i domu.

W starożytnej Grecji lew symbolizował także królewskość i siłę. Grecy stawiali lwa przeciwko gladiatorowi dla krwiożerczej rozrywki. Ponadto istniało kilka mitów greckich, w których lew miał nadprzyrodzone zdolności. W historii „Lwa nemejskiego” ogromny lew z gęstym, “nieprzeniknionym” futrem kradł kobiety z Nemei i trzymał je w swoim legowisku. Tylko potężny Herkules mógł z nim walczyć i zabić go gołymi rękami, by uratować kobiety.

Sfinksy kojarzone głównie ze starożytnym Egiptem, pojawiły się również w mitologii greckiej. W jednej z opowieści bogowie wysłali potwora, by terroryzował miasto Teby. Postać ta była w połowie kobietą, a w połowie lwem ze skrzydłami. Przerażony bestią król Kreon obiecał swój tron ​​każdemu, kto będzie w stanie zabić skrzydlatego potwora. Edyp podjął wyzwanie, rozwiązując zagadkę postawioną przez Sfinksa. W rozpaczy po przegranej Sfinks rzucił się ze zbocza góry.

KRAJE SŁOWIAŃSKIE

Radogost – boga Słowian połabskich, przedstawiano pod postacią mężczyzny z lwią głową. Był to bóg plonów, dostatku i gościnności. Wiązano go także ze słońcem i ogniem. Według mitu był wielkim miłośnikiem dobrego jedzenia i picia. Często pojawiał się wśród zwykłych ludzi w przebraniu, aby wraz z nimi się weselić. Jeśli był zadowolony z okazywanej mu gościnności, sowicie nagradzał gospodarzy.

lew w wierzeniach Słowian

Skąd wzięła się nazwa Lwów?

Nazwa miasta Lwów, założonego ok. 1250 roku przez Księcia Daniela I Halickiego powstała na cześć najstarszego syna księcia o imieniu Lew. Istnieje pewna legenda dotycząca pochodzenia tego miasta.

Dawno, dawno temu na miejscu, gdzie teraz jest Lwów, leżała mała górska wioska. Pewnego razu jej mieszkańcy zostali porwani przez Króla Bestii – Lwa. Każdego, kto odważył się chodzić samotnie po lesie, dusił uderzeniem potężnej łapy i zjadał w swojej jaskini. Na szczęście pojawił się dzielny rycerz, który obiecał zabić drapieżnika. Poprosił o wykucie dla niego miecza i zbroi, tak solidnych, że żadna siła nie będzie w stanie ich złamać ani związać. Kowale z wioski pracowali dzień i noc, ale wszystko na próżno. Dzielny wojak padł pod lwią łapą.

Wydawało się, że zły los jest nieunikniony, jednak z pomocą przyszedł samotny wędrowiec, który powiedział, że wie, jak walczyć z bestią. Poprosił, aby każda młoda dziewczyna nakłuła sobie palec u nogi igłą i oddała dwie lub trzy krople krwi do miski, w której następnie zanurzono broń i zbroje. Dziewczęta z wioski tak też uczyniły. Lwie pazury i zęby były bezsilne wobec zaczarowanej zbroi. Następnie rycerz odrąbał złemu lwu głowę i przypiął ją do miecza. Pokazał trofeum ludziom, mówiąc „Jesteście teraz wolni!”. Od tego czasu góra, na której to wszystko się stało, nazywamy Lwią Górą, a miasto, które pod nią wyrosło – Lwowem.

Istnieje jeszcze jedna znana legenda lwowska o księciu Lwie Daniłowiczu, synu Daniela Halickiego. Książę Lew zbudował kościół, w którym mogła się modlić jego młoda żona; był to kościół św. Jana Chrzciciela. Później wokół świątyni wybudowano także klasztor i szpital z pierwszą lwowską apteką. Mnisi darzyli ogromnym szacunkiem księcia Lwa, który nie tylko władał miastem i księstwem, ale także zajmował się farmacją. Postanowili go uwiecznić i wykonać rzeźbę symbolizującą księcia aptekarza. Tak pojawił się lew z farmaceutycznym moździerzem. Lew symbolizował księcia Lwa, a moździerz – farmaceutykę.

lwica symbolika lwa

Co lew ma wspólnego z Gdańskiem?

Lew jest ważnym symbolem Gdańska. Od 1457 roku na Herbie Wielkim miasta widnieją dwa. Jeszcze przed rozbiorami Polski miasto to słynęło z handlu morskiego oraz niezwykle utalentowanych kamieniarzy. Za najlepszego z nich uważano Daniela Eggerta, który najbardziej umiłował sobie lwy. Jego dzieła rozwożone były zarówno na terenie całej Polski, jak i za granicą. Pewnego razu to właśnie ten artysta miał zająć się wyrzeźbieniem herbu ozdabiającego portal Ratusza Miasta.

Herb ten przedstawiał koronę, a pod nią dwa krzyże, umiejscowione na tarczy o czerwonym tle. Z obu stron znajdowały się lwy skierowane ku sobie, które utrzymywały ową tarczę. Po wielu tygodniach pracy na uroczyste odsłonięcie schodów oraz wejścia do Ratusza zebrali się prawie wszyscy mieszkańcy Gdańska. Zebrani początkowo byli zachwyceni, ale ostatecznie wygrało uczucie oburzenia. Powodem tego było skierowanie lwa znajdującego po lewej stronie herbu nie przed siebie, lecz za siebie. Z rozemocjonowanego tłumu, który nie dał dojść do słowa artyście, wyszedł starszy mężczyzna, który kiedyś był nauczycielem Mistrza Daniela. Stanął on pod herbem i spojrzał w tę samą stronę, w którą patrzyły lwy. Wyjaśnił wszystkim zebranym, że Lwy patrzą w kierunku Wyżynnej Bramy, ku kochanej Rzeczypospolitej, oczekując pomocy i przyjazdu ówczesnego króla Stanisława. Słowa dżentelmena ucieszyły zgromadzonych i dodały otuchy artyście. Lwy niestety nie doczekały się przyjazdu ówczesnego władcy Polski, ale zdobią Gdański Ratusz aż do dzisiaj.

lew mitologia zwierzę mocy

LEW W INNYCH KULTURACH

 • Celtowie przedstawiali lwa jako zwierzę stojące po stronie rodziny królewskiej i zdolne do odróżnienia szlachty od zwykłych ludzi. Także króla Artura ukazywano jako lwa w koronie.
 • Symboliczne znaczenie lwów w Anglii jest pokazane w sztuce heraldycznej, gdzie był to powszechny emblemat angielskich władców ze względu na cechy lwów, takie jak przywództwo, siła, odwaga i honor.
 • Hinduski bóg Narasinha, którego imię oznacza „człowiek-lew”, był inkarnacją boga Wisznu. Jako częściowo człowiek, częściowo lew, Narasimha był odpowiedzialny za tępienie prześladowań religijnych, zła i nieszczęść na Ziemi. W ten sposób przywracał ziemi Dharmę, czyli porządek kosmiczny.
 • W mitologii sumeryjskiej istniała legenda o Gilgameszu, który podobnie jak Herkules, był w stanie zabić magicznego lwa. Fakt, że tylko najsilniejsi ludzie mogli pokonać to wszechmocne stworzenie, jest świadectwem historycznych poglądów na temat potęgi lwów. Sumeryjskiego boga Lamassu, który był postacią opiekuńczą, przedstawiono w postaci lwa ze skrzydłami.
 • Lwy amerykańskie pojawiały się w opowieściach różnych plemion jako symbol mądrego i pewnego siebie przywódcy. Lwy były symbolem przebiegłości, szlachetności i odwagi.
 • Plemię Hopi, zamieszkujące tereny Ameryki Północnej czciło Lwa jako swojego świętego opiekuna, do którego zwracano się o radę podczas rytuałów. Przedstawiany był jako silny i wielki łowca, nieustraszony w obliczu każdego wyzwania. Ta symbolika Lwa przekładała się na plemiona Nawaho, w którym także uważano lwa za strażnika i obrońcę.
symbolika lwa w dawnych wierzeniach

POZOSTAŁE CIEKAWOSTKI

Prawie wszystkie dzikie lwy żyją w Afryce, poniżej Sahary. Tylko jedna niewielka populacja istnieje wokół Parku Narodowego Gir Forest w zachodnich Indiach.

Lwy afrykańskie są najbardziej towarzyskie ze wszystkich dużych kotów i żyją razem w grupach lub „dumie”. Duma składa się z 15 do nawet 40 osobników.

Samce ważą średnio 190 kg, a samice 126 kg. Lwy to drugi co do wielkości gatunek kotów na świecie (po tygrysach).

Lwy to jedyny znany gatunek kota, w którym osobniki ryczą razem. Nawet młode dołączają do tego wspólnego rytuału. Sekwencja wywołania trwa zwykle około 40 sekund. Ryk można usłyszeć z odległości 5 mil (ponad 8 km).

CYTATY I POWIEDZENIA

Nie byłem lwem, ale spadło na mnie, aby wydać ryk lwa”. – Winston Churchill

Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana” – Napoleon Bonaparte

Przysłowia:

 • W sercu każdego odważnego mężczyzny śpi lew. – przysłowie tureckie
 • Gęsie pióro jest bardziej niebezpieczne niż lwi pazur. – przysłowie angielskie
 • Polski żołnierz w obozie – anioł, w polu – lew. – przysłowie polskie
 • Prawy człowiek nie wypiera się swoich słów; lew nie najada się aż tak, by wymiotować. – przysłowie ordowskie
 • W sercu każdego człowieka drzemie lew. – przysłowie ormiańskie
symbolika lwa wisior z lwem
Jeśli marzysz o lwim talizmanie, to zajrzyj do zakładki LEW
Chcesz poznać znaczenie innych Zwierząt Mocy?

To wskocz na mój INSTAGRAM, odnajdziesz tam cykl oznaczony #mocnyzwierz i poznasz, symbolikę, dawne wierzenia i ciekawostki o różnych zwierzętach z całego świata! Klik do Insta – KLIK.